GRIP&GLANS

senioren

GRIP&GLANS

Eigen baas over gelukkig en gezond ouder worden. Voor senioren die willen investeren in persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvol leven. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het behouden en versterken van veerkracht en zelfstandigheid.  Senioren zijn zelf aan zet en bepalen hoe zijn gezond en gelukkig ouder willen worden. Hoe kan ik eigen baas blijven over ouder worden? 
"Je moet er zelf iets van maken en deze cursus heeft mij ondersteund dat te doen. Ik ben er flink van opgeknapt. Je wordt gedwongen na te denken over leuke dingen in je leven, waar je normaal aan voorbijgaat” GRIP&GLANS-deelnemer
Ervaring van een deelnemer

De groepscursus of huisbezoeken


De tweede levenshelft is een levensfase waarin veranderingen en verliezen gaan optreden. Bijvoorbeeld veranderingen in gezondheid, sociale relaties, sociale rollen, plezierige activiteiten, woongenot, onafhankelijkheid, of zingeving. Dat is niet makkelijk! Hierdoor kan de 'glans' van het leven verdwijnen en dit uit zich in bijvoorbeeld somberheid, angst, eenzaamheid en/of lichamelijke klachten. Het is moeilijk om uit deze somberheid te komen, er ontstaat een negatieve spiraal van steeds minder welbevinden en eigen regie. De GRIP&GLANS huisbezoeken ondersteunt ouderen thuis om zelf deze neerwaartse spiraal in een opwaartse spiraal (weer) om te buigen. U ontdekt (weer) wat u belangrijk vindt voor het eigen welbevinden en hoe daar zelf (weer) grip op te krijgen.
De GRIP&GLANS groepscursus bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur
De GRIP&GLANS huisbezoeken bestaat uit zes huisbezoeken van ongeveer 1 tot 1,5 uur.
U hoeft het dus niet alleen te doen!  Ook ondersteunen wij mantelzorgers om meer Grip&Glans te ervaren bij de rol als mantelzorger.