Koffietijdprogramma Zet de Stap, Voeding en (H)oren

Koffietijdprogramma Zet de Stap, Voeding en (H)oren

Samen met senioren en deskundigen zetten we programma's op rond thema's die van belang zijn om gezond en gelukkig ouder te worden. Het zijn vooral gezellige programma's waar de kennis van senioren zelf onmisbaar is. Samen aan de slag met professionals om samen bewust te worden van onze eigen invloed op ouder worden.
Van elk programma's wordt een draaiboek gemaakt waardoor burgers/vrijwilligers en professionals het programma met coaching zelf kunnen uitvoeren.

Koffietijdprogramma Zet de stap over valpreventie en bewegen


Zet de Stap is een gezellig koffietijdprogramma over valrisico en bewegen. 6 bijeenkomsten waarin thema’s m.b.t. risico’s op vallen op een interactieve gezellige manier worden besproken. Het gaat om bewegen, visus, hulpmiddelen, medicatie, schoeisel, vitamine D (zie veiligheid.nl)  . 60% van de vallen kan worden voorkomen! Dit programma is mogelijk gemaakt door Fonds Nuts Ohra, gemeente Tubbergen en Dinkelland
Betrokken professionals: Fysiotherapeut, ergotherapeut, podotherapeut, POH, apotheker, deskundige hulpmiddelen en G&G docenten.

Koffietijdprogramma Weten=eten


Het koffietijdprogramma Weten=eten gaat over de relatie tussen gezonde voeding en ouder worden. 3 bijeenkomsten waarin we ook samen koken en eten. Ondervoeding en overgewicht zorgt voor minder fit of mobiel zijn en zorgt ervoor dat men vatbaarder is voor ziekten. 12% van de ouderen is ondervoed.
Betrokken professionals: voedingsconsulent, thuiszorgmedewerkers, POH, open eettafels, mantelzorgers en G&G docenten.

Koffietijdprogramma Erbij (h)oren


In dit gezellige een koffietijdprogramma van een dagdeel worden alle weetjes over ouderdomsgehoorklachten en oplossingen onder de aandacht gebracht. Slechthorendheid bij ouderen komt veel voor: 60% bij 75-plussers. Dit ver­slech­terende gehoor leidt niet zelden tot vereenzaming, ner­vositeit en een verminderde behoefte deel te nemen aan sociale activiteiten. Dit proces verloopt zodanig geleide­lijk, dat men denkt dat het een gevolg is van de algemene afname van de vermogens.
Betrokken professionals: audicien, social designer en G&G docenten