Ons verhaal

Dit is wie wij zijn

Wij hebben jarenlang in de ouderenzorg gewerkt, waar de organisatie belangrijker werd dan de mensen. Willen we dat mensen (senioren en professionals) meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving dan moeten we wat anders doen. Dat is de ontdekkingstocht van WijzOud. Wij zijn kwartiermakers, aanjagers, en vernieuwers van deze ontdekkingstocht. We brengen  een vitale beweging op gang waarbij senioren zelf in regie zijn. We doen wat hen helpt en gaan in gesprek over wat niet helpt.

 

Uitgangspunten WijzOud                                                                          1. concept Positieve Gezondheid; gericht op veerkracht en betekenisvol leven
2. werken vanuit de leefwereld middels co-creatie met burgers
3. samenwerken met onderwijs en wetenschap; werken met effectief bewezen methodieken
4. nadruk op ontwikkelen van vaardigheden van burgers en professionals
5. contextuele aanpak; de systeemwereld versterkt de leefwereld
6. belangrijke waarden zijn eigenaarschap en partnerschap
7. het streven naar een zo laag mogelijke overhead
WijzOud richt zich op de transitie van de verzorgingsstaat naar participatiesamenleving . Daarmee komt de nadruk te liggen van “zorgen voor” naar “eigen regie voeren”.

Sichting WijzOud
Het bestuur van WijzOud:
Inez Sales, voorzitter

Yvonne Koop, secretaris
Willem Koopman, penningmeester
Adviseurs bestuur:
Hans Bouma, communicatie en marketing.
Martine Goedendorp, Assistant Professor bij VU Amsterdam, and Postdoctoral researcher at UMCG Groningen
WijzOud is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk en wordt door vrijwilligers gerund. Oprichters zijn Christien Geers, Yvonne Koop en Annette Kersten.

FAQ

Wil je ook "eigen baas over ouder worden" zijn of eigen baas zijn helpen versterken ? Wil je ook een frisse blik op ouder worden, vitaal en veerkrachtig blijven en wil je dat de maatschappij kijkt naar de mogelijkheden van senioren, dan ben je bij WijzOud aan het goede adres. In een persoonlijk gesprek kijken we wat voor jou persoonlijk kunnen betekenen en wat je voor de Stichting WijzOud kan betekenen. Denk mee en doe mee! Omdat we samen meer kunnen bereiken. Die vuist is belangrijk zodat oud worden, ook van waarde is voor jezelf en de omgeving .
Vitaal en veerkrachtig ouder worden meer eigen regie en zelfmanagement zijn thema's die vooral vanuit de professional worden benaderd. WijzOud laat senioren aan het woord en in regie. Co-creatie is hierbij ons toverwoord. We hebben nog een hoop te leren van en met senioren en daarom maken we onze programma's samen. Daar worden preventie programma's beter van en sluiten ze beter aan bij behoefte van senioren. Dat wil jij toch ook als professional? Heb je goede ideeën of wil je eens sparren maak vrijblijvend een afspraak.
Elke gemeente worstelt met preventie; hoe vergroot je de fysieke en sociale vitaliteit en veerkracht van burgers. Hoe zorgen we dat we zo lang mogelijk, gezond en gelukkig leven in dorp of buurt? De bewustwording rond deze thema's in dorpen en buurten is belangrijk zodat iedereen mee kan blijven doen; of hij nu slecht hoort, dement is, verdrietig is, geen werk meer heeft, statushouder is, overgewicht heeft, ondergewicht heeft, chronisch ziek is....iedereen wil blijven meedoen in zijn dorp of buurt. In een artikel van prof. Walburg, in de Tubantia, werd weer eens duidelijk dat veerkracht voor 40% beïnvloed kan worden. Hoe wij met situaties omgaan wordt bepaald door vaardigheden als positief denken, initiatief nemen maar vooral ook het hebben van een doel, al is deze maar klein. Ergens voor gaan! In onze maakbare wereld gaat het vaak nog om grootse dingen, terwijl ergens bij horen en ertoe doen, het allerbelangrijkste blijkt te zijn voor de kwaliteit van leven van mensen. Toch is voor het vergroten van zelfmanagementvaardigheden nog weinig aandacht bij gemeenten en daar willen we graag over sparren. Er zijn veel mogelijkheden om met buurt of dorp op te pakken. Kijk naar onze programma's Grip&Glans, workshop blue zone, community wise en de koffietijdprogramma's waarbij we nadrukkelijk uitgaan van het vergroten van zelfmanagementvaardigheden en eigen regie. Daarnaast hebben we ook een programma "Durf te doen" voor professionals die graag de zelfmanagementvaardigheden van hun cliënten willen vergroten. Nieuwe inzichten zorgen voor een andere aanpak met meer resultaat.  
WijzOud maakt programma's die zowel voor professionals als senioren van belang zijn. Professionals leren hoe ze eigen regie meer bij senioren kunnen laten en zelfmanagementvaardigheden kunnen bevorderen. Met senioren in uw organisatie gaan we co-creëren. Wat vinden zij belangrijk en hoe kunnen zij zelf zaken oppakken en hoe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties hen hierbij faciliteren. Ook kunnen we een living lab starten samen met het SAXION waarin cliënten, professionals en studenten samen werken aan het versterken van zelfmanagementvaardigheden. Maak vrijblijvend een afspraak om te verkennen hoe we elkaar kunnen versterken!
Willen jullie als burgers zolang mogelijk gezond en gelukkig in eigen dorp of wijk blijven wonen dan denken we graag met jullie mee. Vitaliteit en veerkracht en eigen regie zijn geen makkelijkste thema's maar wel belangrijk zodat je beter voor jezelf en elkaar kunt zorgen en zolang mogelijk kunt blijven wonen in dorp of buurt. Maak gerust vrijblijvend een afspraak, wij denken graag mee!