Ons verhaal

Dit is wie wij zijn

Wij hebben jarenlang in de ouderenzorg gewerkt, waar de organisatie belangrijker werd dan de mensen. Willen we dat inwoners meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving dan moeten we wat anders doen. Dat is de ontdekkingstocht van WijzOud. Wij zijn kwartiermakers, aanjagers, en vernieuwers van deze ontdekkingstocht. We brengen een vitale beweging op gang waarbij inwoners zelf in regie zijn. We doen wat hen helpt en gaan in gesprek over wat niet helpt.

 

Stichting WijzOud is een burgerinitiatief zonder winstoogmerk en wordt door vrijwilligers gerund. Oprichters zijn Christien Geers, Yvonne Koop en Annette Kersten.
De doelstelling van Stichting WijzOud is het bevorderen van het vermogen van mensen en gemeenschappen zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale aspecten van het leven. Kortom veerkrachtontwikkeling.
WijzOud begeleidt bewoners(initiatieven) en professionals met hun jarenlange expertise. Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek.

Sichting WijzOud

Het bestuur van WijzOud:
Inez Sales, voorzitter
Yvonne Koop, secretaris
Jaap van Hoek, penningmeester
Feline Platzer, lid

Adviseurs bestuur:
Hans Bouma, communicatie en marketing.
Martine Goedendorp, Assistant Professor bij VU Amsterdam, and Postdoctoral researcher at UMCG Groningen

FAQ

Om een dorpsondersteuner te realiseren in je wijk of dorp heb je allereerst een goed plan nodig om naar de gemeente te gaan. Daar helpen we bij evenals met het uitvoeren en door ontwikkelen van het plan. Je komt allerlei zaken tegen onderweg waarmee wij je verder helpen. We nemen namelijk veel kennis en ervaring mee uit andere dorpen.
Wanneer een professional dorpsondersteuner wordt of wil worden zijn er vele facetten die van belang zijn om de rol goed te vervullen. Er zijn vele valkuilen en wij hebben masterclasses, een aantal tools, geven intervisie en coachen de professional.
De gemeenten worden enthousiast omdat ze zien dat inwoners zelf bereid zijn zich in te zetten voor een vitale en zorgzame gemeenschap. De professional zorgt voor een preventieve aanpak, opschaling is bijna niet nodig. Inwoners lossen het meeste samen op. Kortom minder kosten en meer kwaliteit van leven!
Nee we draaien nu vooral in Twente, Saasveld, Fleringen, Goor, Almelo, Langeveen, Bathmen, Deurningen en Weerselo. We zijn zeker bereid om ook in andere delen van Nederland aan de slag te gaan.