Vitaliteitscarrousel

Vitaliteitscarrousel


Ontdek je eigen route om gezond en gelukkig ouder te worden. 

We hebben invloed op ouder worden en kiezen daarvoor onze eigen route. WijzOud ondersteunt burgers, wijken en dorpen, gemeenten en organisaties bij deze route.  De vitaliteitscarousel zorgt ervoor dat je mee kunt blijven doen ook als je ouder wordt. Onze programma's zijn met en door senioren ontwikkeld en uitgevoerd. Positieve gezondheid (sterke visie) en Grip&Glans (evidence based interventies) spelen een belangrijke rol binnen de programma's


Programma's


 • programma vitaliteitscheck: inzicht in eigen vitaliteit en veerkracht ; zelf stappen zetten
 • programma Zet de Stap; valrisicocheck en kennis thema’s mbt vallen zoals medicatie, bewegen, visus, schoeisel, hulpmiddelen
 • programma voeding (Weten=eten); ouder worden vraagt aanpassingen in je voeding.
 • programma erbij (h)oren; voorkomen dat het sociale leven onder slechthorendheid gaat leiden.
 • programma Grip&Glans: huisbezoek of groepsworkshops
 • Inspiratiecafé vitaal ouder worden 

Aanpak


De vitaliteitscarrousel is een bewustwordingscampagne die al in de gemeente Tubbergen en Dinkelland in een vijftal dorpen loopt. De vitaliteitscarrousel helpt om op eigen wijze fysiek, sociaal vitaal en veerkrachtig te blijven om zo gelukkig en gezond ouder te worden. De vitaliteitscarrousel gaat over eigen regie en zelfmanagement en zijn met en door senioren gemaakt. Zelfmanagement gaat over wat je gelukkig maakt en waar je je goed door voelt en weten hoe je moet denken en handelen op een manier dat je deze positieve resultaten kunt bereiken of behouden.  Goede preventieve ouderenzorg is van belang om lichamelijke ongemakken, een verhoogd zorggebruik en sociaal isolement te voorkomen en zo lang mogelijk gelukkig thuis te kunnen wonen.


Wat maakt het vitaliteitscarrousel uniek


Doordat senioren zelf aan de slag gaan de gecombineerde aanpak van verschillende thema’s op het gebied van fysieke, sociale en mentale vitaliteit en de vernieuwde samenwerking met professionals zorgt de vitaliteitscarrousel voor het duurzaam verbeteren van leefomgeving en leefstijl.

De vitaliteitscarrousel is een  preventieproject en kenmerkt zich/is uniek:

 • Senioren zijn zelf in regie (eigenaarschap)
 • versterken van zelfmanagementvaardigheden
 • integrale benadering; medisch, sociaal, psychisch domein
 • maatwerk voor de verschillende groepen en individuen: vitale oudere en ouderen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid. Ieder kiest zijn eigen route
 • Bewustwording bij ouderen en professionals. Veel ouderen voelen zich niet aangesproken door preventieve programma’s en professionals ervaren handelingsverlegenheid.
 • Wij werken samen met partners uit de buurt zoals welzijn, gemeente, fysio, POH, thuiszorg lokale ondernemers.

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen, de Provincie, Fonds Nuts Ohra en RCOAK hebben verschillende pilots mogelijk gemaakt. De dorpen zijn enthousiast en gaan een doorstart maken.


Samen aan de slag


Door gebruik te maken van bestaande netwerken en aanwezige talenten weten we senioren te enthousiasmeren om samen met ons aan de slag te gaan. De vitaliteitscarrousel bevat verschillende programma's en afhankelijk van wat senioren uit een dorp of wijk belangrijk vinden starten we de coaching. De coaching houdt in dat we samen de voorbereidingen doen m.b.v. het draaiboek dat is of wordt ontwikkeld samen met senioren en wordt aangepast aan de lokale situatie. Hierdoor bereiken we eigenaarschap. We coachen daar waar nodig.


Senioren en Gemeente aan zet met eigen pakket


Wij bieden het dorp/wijk de mogelijkheid om met een kartrekkersgroep van senioren zelf een eigen vitaliteitscarrousel op te stellen, waarin een keuze is gemaakt uit de verschillende programma's.

Het pakket van WijzOud bevat:

 • Startprogramma Vitaliteitscarrousel: kartrekkersgroep vitaliteit begeleiden in dorp en wijk en een eigen vitaliteitscarrousel opstellen en planning in afstemming met de gemeente en welzijnsorganisaties en mogelijk andere partners.
 • Vitaliteitscheck met lokale leefstijlcoach en Grip&Glanscoach
 • Grip&Glans programma: begeleiding door Grip&Glans docenten
 • Plusprogramma's (Zet de Stap, Weten=eten, Erbij (h)oren, inspiratiecafé):
  • coachingstraject
  • een draaiboek aangepast aan de lokale situatie
  • PR activiteiten
  • evaluatie