Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij WijzOud.

De vrijwilligers en adviseurs van WijzOud doen er alles aan om de dienstverlening en programma’s goed te laten verlopen. Bent u desondanks niet tevreden gaat u dan in dat geval in gesprek met de vrijwilliger of adviseur die verantwoordelijk is voor de activiteit waarover u ontevreden bent. Hij/Zij zal samen met u naar een oplossing zoeken. Wij gaan ervan uit dat u er samen uitkomt. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u contact opnemen met het bestuur van WijzOud.

WijzOud is niet aansprakelijk voor de geleverde diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger of dienstverlener.

In geval van schade of nadeel die buiten de vrijwilligersverzekering en de beroepsaansparakelijkheidsverzekering van de adviseur valt, is WijzOud verzekerd. De vergoeding kan echter niet hoger zijn dan het verzekerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering.

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is niet toegestaan om informatie verkregen uit de dienstverlening of website te gebruiken, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van WijzOud.