Almelo vitaal, ontmoet elkaar

Almelo vitaal, ontmoet elkaar

Almelo Vitaal, ontmoet elkaar is een community wise project en maakt het mogelijk dat mensen uit eenzelfde buurt of wooncomplex in Almelo elkaar ontmoeten en elkaar spreken over wat zij belangrijk vinden om vervolgens samen activiteiten te doen die bijdragen aan een vitale en sociale leefstijl en leefomgeving. We werken samen met de Universitair Medisch Centrum Groningen, Beter Wonen, het ROC, Fysiotherapiepraktijk van Iersel, Federatie Eerstelijnszorg Almelo en natuurlijk de bewoners van twee buurten in Almelo.

Wat zijn de activiteiten?


Het project Almelo Vitaal ontmoet elkaar start met een verkenning met de sleutelfiguren in de buurt/wooncomplex met overwegend senioren met een lage sociaal economische status,. Vervolgens wordt er een gemeenschap- scan gedaan (bewoners in gesprek met studenten), waarna een terugkoppeling plaatsvindt van de resultaten van de scan aan alle bewoners. We gaan daarna samen met bewoners vanuit hun behoefte, activiteiten uitvoeren die bijdragen aan een vitale en sociale leefstijl en leefomgeving. Ook wordt het Almelo Vitaal programma (combinatie van evidence-based interventies Grip&Glans en DELFGOUD ) aangeboden aan bewoners die een lage fysieke vitaliteit, veerkracht en sociale vitaliteit hebben (zoals uit de scan gebleken) .

Waarom dit project?


Almelo is een Gids gemeente. In het centrum van Almelo wonen relatief veel ouderen met gezondheidsachterstanden. De inwoner met een lage sociaal-economische status (SES) heeft vaak een ongezonde leefstijl, er is sprake van weinig sociale participatie  en mantelzorg. Reden om samen met de bewoners te werken aan het wonen en leven in een gezonde wijk en leefomgeving. 
Uit de Gezondheidsmonitor 2016 Gezondheid, leefstijl en welzijn van volwassenen en ouderen in Almelo zijn een aantal opmerkelijke uitkomsten te concluderen van bewoners met een lage SES t.o.v een hoge SES:
 • minder (zeer) goed ervaren gezondheid 55% t.o.v. 83%
 • meer langdurige ziekten 51% t.o.v. 27%
 • vaker hulp nodig bij lezen 22% t.o.v. 3 %
 • minder vaak hoger of gelijk aan 8 voor geluk 51% t.o.v. 66%
 • het leven als zinvol ervaren 70% t.o.v. 91%
 • vaker weinig of geen regie over eigen leven 21% t.o.v. 4 %
 • hoog risico op depressie of angststoornis 14% t.o.v. 0%
 • meer matig tot (zeer) matig eenzaam 51% t.o.v 36%
 • meer overgewicht 65% t.o.v. 47%
 • minder vaak lid van een sportvereniging 16% t.o.v. 45%
 • Gebruik mantelzorg 6% t.o.v. 15%
 • Minder vrijwilligerswerk 20% t.o.v. 35%
In deze buurten gaat het om het vergroten van het netwerk, relaties tussen jong en oud, niet en wel sociaal redzaam. Iedereen kan meedoen en gezond blijven. Burgers werken samen aan bewustwording van hun eigen invloed op participatie en een gezonde leefstijl.