NABIJ

NABIJ

"NABIJ" helpt om eigenaarschap van burgers en dorpen te versterken zodat lang, gezond en gelukkig leven thuis in je dorp of buurt mogelijk blijft. Met elkaar een nieuwe structuur en vangnet ontwikkelen dichtbij en vertrouwd. De dorpsondersteuner en maatjes vervullen hierbij een belangrijke rol zij brengen een beweging op gang die de sociale samenhang versterken.
We maken samen een draaiboek, plan van aanpak voor stakeholders en financieringsaanpak. We hebben een ondersteunende website en we coachen betrokkenen.

Vernieuwing sociale basis


Een sterke sociale basis is nodig zodat de eerste en tweede lijn mensen kunnen doorverwijzen en kunnen verbinden aan netwerken, activiteiten en voorzieningen in de basis en zo (duurdere) zorg kunnen voorkomen. De sociale basis is zo een middel om kwetsbare burgers te ondersteunen en te versterken. Visueel geven we de sociale basis in de functionele visie vaak weer als de een na onderste laag in een piramide. Bewoners hebben een belangrijke rol bij het bepalen van de problemen en doelen waarin zij in hun buurt en wijk willen werken. Zij werken dit bijvoorbeeld uit in een buurtplan of wijkplan.

Belangrijke aspecten bij het versterken van de sociale basis


1. De persoonlijke strategieën en betekenisgeving. Wat kunnen mensen zelf doen?
2. Co-learning. Wat kunnen mensen samen doen?
3. Professionele ondersteuning. Wat kunnen professionals doen?
4. Ondersteuning door de overheid. Wat kan de overheid initiëren en faciliteren?