Durf te doen ; coachen van zelfmanagement

Durf te doen ; coachen van zelfmanagement

Twente

Durf te doen” vraagt niet om voor cliënten van betekenis te zijn maar met cliënten en daar is durf voor nodig. Grip&Glans speelt daarbij een grote rol. Glans betekent gelukkig zijn en voelen dat het leven zin heeft. Grip betekent: zelf de regie blijven voeren over de dingen die je gelukkig maken en zin geven.
Deze workshops zijn bedoeld voor professionals die vanuit hun vakmanschap samen met burgers durven te werken aan Grip&Glans. De cursus bestaat uit 3 basis- workshops en 3 onderhouds-workshops . De cursus wordt in een groep gegeven die professioneel verbonden zijn. De planning van de workshops wordt in overleg met de groep gedaan.

Wat kun je verwachten


Deze workshops zullen de nodige informatie en oefening bieden om het leven van cliënten en van jezelf kwalitatief te versterken. Tijdens de workshops wordt gewerkt vanuit de volgende visie:
  • waarden-volle versterking; terug naar de kern
  • van aanbod naar beweging; de juiste vragen stellen
  • organiseren van verbondenheid; de juiste ondersteuning bieden
De volgende methoden en werkwijzen zijn daarbij ondersteunend:
  • gedachtengoed Grip&Glans
  • co-creatie
  • waarden-volle praatplaat

Doelstellingen


  • Welbevinden van de cliënt centraal stellen; een Glansschijf samen kunnen maken met de cliënt
  • Welbevinden van jezelf centraal stellen; de eigen Glansschijf kunnen maken Zelfmanagementvaardigheden/ Grip cliënt versterken; een stappenplan samen met de cliënt kunnen maken en versterken van zijn vaardigheden: positieve mindset, initiatief nemen, investeren in sociale relaties, investeren in welzijnsbehoeften, persoonlijke effectiviteit
  • Zelfmanagementvaardigheden/grip versterken van jezelf; een eigen stappenplan kunnen maken en vaardigheden ontwikkelen
  • Waardevolle praatplaat maken om teamvisie op je rol als professional te ontwikkelen m.b.t het versterken van Grip&Glans van de cliënt