Dorpsondersteuners vertellen..

Laatste Nieuws

Dorpsondersteuners vertellen..

22 mei 2023

Uitnodiging 6 juni 19.00 uur Hoflaan 18 (Parochiehuis) Saasveld


Úmkiek’n noar mekaar


Omkijken naar elkaar wordt steeds belangrijker. We weten allemaal dat de druk op de zorg toeneemt en de overheid steeds minder kan en wil betekenen. Kortom, we moeten veranderen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Dat vraagt een hernieuwde kijk op de samenleving. Meer voor elkaar betekenen, jong en oud, zodat iedereen mee kan doen en zich vitaal voelt. De dorpsondersteuner kan samen met inwoners het verschil maken. Ook in wijken!


Jolande Lammertink vertelt:  “Ik ben er voor alle Soaselers met zorgen of vragen over zorg & welzijn, zelfredzaamheid, mantelzorg, of bijvoorbeeld inzet van vrijwilligers. Daarnaast ondersteun ik bij vragen aan bijvoorbeeld de gemeente en zorgaanbieders. Ik bied een luisterend oor en help (weer) op weg, ook als u zorgen over anderen hebt. De volgende vragen kom ik tegen: Ik ben bang dat ik hier niet zelfstandig kan blijven wonen, waar moet ik beginnen? Ik train een volleybalteam en één van de meiden wordt behoorlijk gepest. Wat kan ik doen? De buurman lijkt eenzaam. Kan ik wat voor hem betekenen? Mijn man is zo vergeetachtig, maar hij wil niet naar de huisarts.. Ik heb natuurlijk niet op alle vragen een antwoord maar samen komen we er wel. Veel inwoners zijn bereid elkaar te helpen omdat ik hen weer steun. Er zijn al veel activiteiten opgezet. Doordat ze me kennen en ik makkelijk bereikbaar ben. Ik ben inmiddels een vertrouwd gezicht, ook bij de huisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorg.
Silvia Zander werkt nu een 1 jaar Dorpsondersteuner in Fleringen. “Toen ik begon wist ik zelf eigenlijk niet wat ik precies ging doen en voor de inwoners was het ook allemaal vreemd. Ik ben met iedereen kennis gaan maken, verenigingen, dorpsraad, ouderen, jongeren en ik ben ook vaak aanwezig bij activiteiten, vertelt Silvia. Steeds meer inwoners weten mij te vinden. Ik denk graag mee en soms gaan we samen op zoek naar oplossingen, soms neem ik even het voortouw en vaak kan ik weer loslaten als men de weg heeft gevonden.
Voor dorpen die graag een Dorpsondersteuner willen én voor dorpen die nieuwsgierig zijn naar de Dorpsondersteuner, organiseert WijzOud samen met de Dorpsondersteuners van Fleringen en Saasveld een bijeenkomst over deze vitale beweging waarin de Dorpsondersteuner een belangrijke rol vervuld. 
Tijdens deze bijeenkomst willen we kort ingaan op een aantal vragen die we steeds meer krijgen over dit onderwerp: 
  • Wat is in de kern van omzien naar elkaar en samenredzaamheid, hoe krijgen we een   vitaal dorp? 
  • Wat kan een dorpsondersteuner daaraan bijdragen? 
  • Wat komt er allemaal bij kijken om in jouw kern ook een dorpsondersteuner te krijgen? 
  • Wat is de rol en positie van een dorpsondersteuner? 
  • Hoe kun je een dorpsondersteuner financieren? 
  • En natuurlijk, wordt er voldoende ruimte gegeven aan deelnemers om hun eigen vragen te stellen? 

U kunt zich aanmelden voor 6 juni 19.00 uur Hoflaan 80 (Parochiehuis) Saasveld bij: info@wijzoud.nl of bellen naar Christien Geers of Annette Kersten via het nummer: 0546-706570. We zijn graag bereid om u nader te informeren.