Inspiratiemeeting Vitaliteit, de Nieuwe Liefde Almelo

Laatste Nieuws

Inspiratiemeeting Vitaliteit, de Nieuwe Liefde Almelo

10 Jan 2023

Uitnodiging 21 januari 2023 -Vitale inwoners, wijken en dorpen-
Christien Geers en Annette Kersten van WijzOud: "Onze droom is dat er een eind komt aan de versnippering in het sociaal domein, onvoldoende aansluiting van aanbod, en druk op de zorg. Een einde aan eenzaamheid, overbelasting van mantelzorgers en meer aandacht voor positieve gezondheid en omzien naar en elkaar. WijzOud is nu 6 jaar actief om deze droom te verwezenlijken. Samen met inwoners en onderzoekers kijken we naar wat helpt, wat nodig is om vitaliteit en zorgzaamheid te versterken. Het gaat om bewustwording van eigen invloed, vaardigheden, andere visie en waarden, andere financiering en andere structuren. Tijdens deze interactieve inspiratiemeeting willen we graag onze verhalen met u delen".
Meer weten over Christien en Annette Zij hebben een achtergrond in de ouderenzorg en houden zich bezig met sociale innovatie.
Het programma op 21 januari a.s.
  • duurt van 18.00 tot circa 19.30 uur en vindt plaats:
  • in Hof 88, Elisabethhof 4 in Almelo.
  • Vanaf 17.30 uur is de inloop met een drankje.
  • Na afloop van het programma kunt u gebruik maken van een informele nazit met een smakelijke maaltijd.
  • De entree is € 10,00 , de maaltijd is € 15,00 en de drankjes zijn voor eigen rekening.
De betaling van de entree en de maaltijd vindt uitsluitend via pintransactie plaats. U kunt zich opgeven voor deze boeiende avond door een berichtje te sturen naar DeNieuweLiefdeAlmelo@gmail.com. Wilt u voor 19 januari a.s. doorgeven of u aan de maaltijd wilt deelnemen via DeNieuweLiefdeAlmelo@gmail.com. Graag onder vermelding van uw naam en het aantal personen. In geval van annulering van de maaltijd na 20 januari zien we ons helaas genoodzaakt de kosten van de maaltijd bij u in rekening te brengen. U kunt ons ook volgen op Instagram via De Nieuwe Liefde Almelo (DeNieuweLiefdeAlmelo2022).