Uitnodiging informatie Dorpsondersteuner

Laatste Nieuws

Uitnodiging informatie Dorpsondersteuner

4 mei 2022

Bewoners in dorpen, kernen of buurten nemen steeds meer het initiatief om hun gemeenschap vitaal te houden. Ze willen met elkaar een Zorgzame gemeenschap vormen. Krachten worden gebundeld in bijvoorbeeld lokale dorps(zorg)coöperaties, stichtingen en of verenigingen. Het gaat erom dat we zelf en samen invloed hebben om gezond en gelukkig te leven en te wonen in je eigen dorp, jong en oud.
De Dorpsondersteuner is een groeiend fenomeen in het land en ook in Twente. Met het dorp of bewonersinitiatief als opdrachtgever is deze professional een spin in het web en koppelt dorpsbewoners met een hulpvraag aan een actieve inwoner die hulp kan bieden. Of aan een organisatie die professionele hulp biedt. Dit kan ook andersom. Een inspirerend en werkend voorbeeld treffen we aan in Saasveld, maar inmiddels volgen steeds meer dorpen, zoals o.a. Fleringen.
Alles onder het motto: Omzien naar elkaar en werken aan samenredzaamheid, Voor dorpen die graag een Dorpsondersteuner willen én voor dorpen die nieuwsgierig zijn naar de Dorpsondersteuner, organiseert WijzOud en de Twentse Noabers in nauwe samenwerking met Saasveld en de dorpsondersteuner van Saasveld een bijeenkomst over deze vitale beweging waarin de Dorpsondersteuner een belangrijke rol vervuld.
Tijdens deze bijeenkomst willen we kort ingaan op een aantal vragen die we steeds meer krijgen over dit onderwerp:
  • Wat is in de kern van omzien naar elkaar en samenredzaamheid, hoe krijgen we een vitaal dorp?
  • Wat kan een dorpsondersteuner daaraan bijdragen?
  • Wat komt er allemaal bij kijken om in jouw kern ook een dorpsondersteuner te krijgen?
  • Wat is de rol en positie van een dorpsondersteuner?
  • Hoe kun je een dorpsondersteuner financieren?
  • En natuurlijk, wordt er voldoende ruimte gegeven aan deelnemers om hun  eigen vragen te stellen?

Wanneer u zich opgeeft om deel te nemen, zullen we ook bij u inventariseren welke mogelijke vragen en wensen er liggen vanuit uw lokale situatie. Ben je na de bijeenkomst enthousiast geworden dan starten we graag een leerkring met als concrete doelstelling om een plan te maken met jouw dorp om ook daadwerkelijk van start te gaan met een Dorpsondersteuner.
U kunt zich aanmelden bij: info@wijzoud.nl of bellen naar Christien of Annette via het nummer: 0546-706570. We zijn graag bereid om u nader te informeren.
Christien Geers en Annette Kersten van WijzOud in samenwerking met: