Fleringen Vitaal weer enthousiast van start

Laatste Nieuws

Fleringen Vitaal weer enthousiast van start

31 mrt 2022


Twee jaar geleden is Fleringen gestart met het programma de Vitale Beweging van Stichting WijzOud. Het doel is om senioren meer eigen regie te geven over hoe zij ouder willen worden. Samen met de werkgroep Fleringen Met Mekaar en vooral senioren zelf, zetten we stapje voor stapje voorzieningen en activiteiten op die senioren zelf belangrijk vinden.
 

 


De eerste belangrijke mijlpaal is een dorpsondersteuner voor Fleringen.  De dorpsondersteuner wordt het eerste aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van zorg en welzijn. Ook heeft de werkgroep de lokale professionals zoals Thuiszorg Zorgaccent en Buurtzorg, fysiotherapie Fleringen, praktijkondersteuners (POH) en Erve Harmelink bereid gevonden om samen te werken. De gemeente en de Stichting Welzijn Dinkelland Tubbergen willen dat wat inwoners in Fleringen belangrijk vinden graag faciliteren. In Saasveld zien we al de voordelen van meer eigenaarschap van inwoners. Problemen worden voorkomen, eerder gesignaleerd en opgelost door inwoners zelf. De Vitale Beweging wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel. Inwoners, professionals en gemeente worden ondersteund door WijzOud.

Inwoners meer eigenaarschap voor zorg en welzijn, zorgt voor positieve gezondheid


Afgelopen week was de eerste bijeenkomst in Fleringen, na corona, om weer eens bij te kletsen. Een praatpot met wat vragen maakt ons weer bewust van de positieve dingen in het leven, ieders talenten en behoeften. Duidelijk is dat we elkaar vaker willen ontmoeten. Zo zegt een deelnemer; ‘as mien dag good is, dan word ik vanzelf vrolijk’. Ook zijn er leuke ideeën geopperd om samen te kunnen doen zoals een Twentse middag, kaarten, samen eten (koken). Senioren hebben zich aangemeld om mee te denken over de nieuwe activiteiten. Dus: ‘wie kunt eindelijk weer verdan’.