Het succes van de vitale beweging

Laatste Nieuws

Het succes van de vitale beweging

23 Jan 2022


De impact van de vitale beweging: 
 
 • vertrouwen inwoners groeit
 • eigenaarschap inwoners vergroot
 • mantelzorgers houden het langer vol
 • vrijwilligers durven meer
 • inwoners trekken eerder aan de bel(vroegsignalering)
 • inwoners zijn zich meer bewust van hun eigen invloed
 • inwoners/gemeenschap versterken hun vaardigheden/veerkracht
 • huisartsenzorg verminderd
 • partners zorg en welzijn versterken elkaar; gezamenlijke visie en aanpak die helpt (geen versnippering en ingewikkeldheid)


Andere insteek, één die werkt


 • Vergroot de nabijheid (relaties en vertrouwen) van 1 professional zorg en welzijn voor een wijk of dorp

monitoring: zijn er relaties opgebouwd(met wie) en is er vertrouwen in de professional (overheid)

 • Stel deze professional aan als regisseur voor versterken van positieve gezondheid

monitoring: heeft deze professional mandaat en waar blijkt dat uit

 • Laat de professional/regisseur samen met inwoners  een netwerk zorg en welzijn opzetten dat een gezamenlijke aanpak ontwikkelt

monitoring: Durven organisaties zich voorbij hun taak/verantwoordelijkheid te bewegen zodat het helpend is voor het individu/gemeenschap

 • Vergroot met de aanpak het bewustzijn van individu en gemeenschap op positieve gezondheid

monitoring: zijn kennis en inzicht toegenomen

 • Vergroot met de aanpak de zelfmanagementvaardigheden

monitoring: is de veerkracht toegenomen

 • Versterk het positieve, we denken teveel in problemen

monitoring: wat is geïnvesteerd in het positieve en hoe is probleemaanpak gereduceerd


 

[video width="2000" height="1414" mp4="https://wijzoud.nl/wp-content/uploads/2022/01/Het-succes-van-de-vitale-beweging.mp4"][/video]