2020 Positieve Gezondheid zaaien

Laatste Nieuws

2020 Positieve Gezondheid zaaien

15 mrt 2021


Wat een bijzonder jaar voor WijzOud met de start van de Vitale Beweging. Provincie Overijssel heeft het mogelijk gemaakt na anderhalf jaar voorbereiding met gemeenten en burgerinitiatieven om aan de slag te gaan. Wat willen we eigenlijk bereiken met deze beweging. Inwoners, gemeenten en professionals gaan met een andere visie, anders organiseren, anders financieren en anders monitoren om daardoor meer eigenaarschap, bewustwording en vaardigheden ontwikkelen om zo lang mogelijk gelukkig gezond thuis en eigen buurt te blijven wonen. Zie voor video hierAndere visie


Hebben we het altijd over ziekte en zorg gehad nu hebben we het over gezondheid en gedrag. Positieve gezondheid en Grip&Glans zijn belangrijke concepten. Hoe kunnen senioren inzicht krijgen in hun eigen gezondheid en de invloed die we zelf hebben op onze gezondheid. Maar ook wat we als gemeenschap, dorp of wijk kunnen doen om te ondersteunen. Daarnaast is het van belang om ook ruimtelijk die nieuwe visie toe te passen. Wat ontbreekt er aan inspiratiebronnen in ons dorp of onze buurt


Anders organiseren


Wat zeggen inwoners. We nemen niet zelf initiatief nooit gedaan, we wachten af. Dit betekent dat we naar inwoners toe moeten, nabijheid en vertrouwen is belangrijk om kwetsbaarheid te delen. Daarom is de nieuwe functie van Dorpsondersteuner in Saasveld een succes. Maar alleen omdat ook hier de inwoners zelf de dorpsondersteuner nauw samenwerken. Ook wordt er een andere methodiek ingezet. Met behulp van de vitaliteitscarrousel en de vitaliteitscheck ontstaat meer bewustwording en komen mensen letterlijk en figuurlijk in beweging.


Anders financieren


Het is van belang te kijken hoe we dit anders organiseren ook kunnen financieren. Kunnen we dingen anders doen binnen de welzijnsorganisatie? Welke verantwoordelijkheidheid heeft een gemeente en welke de zorgverzekeraar en welke een dorp/burgerinitiatief.


Anders Monitoren


Wat willen we eigenlijk meten als er een andere kijk is op gezondheid. Dan willen we meer weten over beleefde gezondheid op het gebied van geluk, fitheid, rust, autonomie, veerkracht en sociaal. Ook de context waarin we leven is belangrijk zoals een veilige omgeving, discriminatie, middelen, medische hulp en vertegenwoordiging.2021 verder uitrollen


 

In 2021 zullen we ook met zorgprofessionals over de Vitale beweging nog meer in dialoog zijn omdat welzijn en zorg nauw in verbinding en dichtbij inwoners moeten staan om hen te ondersteunen. Ook willen we meer onderzoek gaan doen om uiteindelijk een doorbraak te kunnen realiseren. Hoe kunnen we het systeem zo inrichten dat het helpend is voor senioren. Ook willen we onderzoeken of er andere locaties zijn die aan de slag willen met de Vitale Beweging.