Terugblik “Dwars door de muur” 9 mei

Laatste Nieuws

Terugblik “Dwars door de muur” 9 mei

17 mei 2019

Inspiratieworkshop om het perspectief op ouder worden te kantelen


Het was een mooie middag waarin we met senioren, professionals, vrijwilligers en belangenbehartigers samen inzichten hebben gedeeld om oud worden te verzilveren, om oud te worden zonder het te zijn. 'Ieder mens wil ertoe doen, dat je niet voor niets bestaat. We gaan dus niet meer zeggen hoe het moet, maar vragen hoe het gaat!' Zo schreef Maarten van Veen , de reisgenoot, in zijn muzikale samenvatting.


Al ben ik 75, ik blijf zelf de baas
Behoud een open blik waar ik iedereen verbaas
Ik houd m’n eigen kracht en niemand houdt me klein
Want oud ga ik worden, zonder het te zijnCasus Fleringen


In Fleringen loopt de deelname aan verenigingen en activiteiten terug, herkenbaar voor vele dorpen. Vreemd want het aantal ouderen stijgt. In Fleringen hebben ze een missie: ouderen in hun eigen dorp, op eigen kracht, naar eigen vermogen letterlijk en figuurlijk in beweging brengen.


Hoe bereiken we senioren? Mooie inzichten waren: mensen in supermarkten aanspreken, succes van Ikea analyseren, een straatburgemeester aanstellen en persoonlijke benadering blijkt is het allerbelangrijkst. De diversiteit onder ouderen is groot. En doe het vooral met en door ouderen en mix met jongeren. Het gaat meer om interesse dan om leeftijd. Maar wacht vooral niet tot de kikker is gekookt. Wanneer iemand te lang te weinig sociaal betrokken is, is de kans groot dat hij of zij niet meer uit de pan kan springen en mee kan doen. Een glans gesprek, steeds weer vragen hoe het gaat en helpen stappen te zetten zijn van belang.


De panelleden, Inez Sales, Moniek Meen, Ruud Hoemakers en Martine Goedendorp onderschreven de opgedane inzichten elk vanuit hun eigen expertise. De conclusie was dat de beweging al is ingezet om dwars de muur te breken. We zijn blij met die beweging. Het was voor u en ons een inspirerende middag. Met dank aan Rifka Schepers


De muzikale samenvatting van de reisgenoot

zie hier voor het filmpje


Al ben ik 75, ik blijf zelf de baas
Behoud een open blik waar ik iedereen verbaas
Ik houd m’n eigen kracht en niemand houdt me klein
Want oud ga ik worden, zonder het te zijn


In gedachten wordt hij hoger, en groeit hij uur na uur
De angst en de belemmering, een hele hoge muur
We praten over senioren en niet altijd mét
Het is tijd voor een doorbraak en hij is al ingezet
We gaan voor eigen inbreng, wie je dan ook bent
Wat wil ik eigenlijk, wat is mijn talent? 

Al ben ik 75, ik blijf zelf de baas
Behoud een open blik waar ik iedereen verbaas
Ik houd m’n eigen kracht en niemand houdt me klein
Want oud ga ik worden, zonder het te zijn

In Fleringen wordt gezocht, naar een nieuwe idee
Want de opkomst loopt er terug en niet iedereen doet mee
Hoe bereik je mensen waar zie jij een kans
We denken samen na maar doen eerste een stoelendans

Misschien vinden we mensen wel bij de Albert Hein
Of anders in de netwerken die er er toch al zijn
Doe het via interesses of via echt contact
Met een persoonlijke benadering wordt eenieder ingepakt
Kletsen aan de keukentafel, horen hoe het gaat
Of leg een oor te luister bij de burgemeester van de straat

Ouderen zijn verschillend, sluit aan bij ieders waarde
Het is ook de tijd van vrijblijvendheid, dat valt in goede aarde
En zorg maar voor wat actie als het nog lekker loopt
Want je kunt nog heel veel doen voordat de kikker is gekookt

Al ben ik 75, ik blijf zelf de baas
Behoud een open blik waar ik iedereen verbaas
Ik houd m’n eigen kracht en niemand houdt me klein
Want oud ga ik worden, zonder het te zijn
 

Vanuit de wetenschap ontleen je de chemie
De nieuwe oudere die, houdt zelf de regie
Verandering wordt niet opgelegd maar komt van binnenuit
De boodschap die komt over, duidelijk en luid 
Ieder mens wil ertoe doen, dat je niet voor niets bestaat
Niet zeggen hoe het moet, maar vragen hoe het gaat