Ervaringen Buurtzorg met “Durf te doen”

Laatste Nieuws

Ervaringen Buurtzorg met “Durf te doen”

26 aug 2018

 

Meer begrip voor de cliënt en elkaar

  Meer GRIP&GLANS voor jezelf en de cliënt dat vinden we belangrijk. We doen ons werk goed maar doen we ook de juiste dingen. Werken aan meer eigen regie van cliënten vinden we belangrijk maar ook lastig. Hoe pak je dat aan...   Het gedachtegoed en de methodiek van GRIP&GLANS heeft ons de mogelijkheid gegeven naar onze eigen glansschijf te kijken. Door samen met de cliënt zijn GLANSschijf te maken kregen we inzicht in wat voor hem belangrijk is en waar we naartoe gaan werken. Wij coachen de cliënt op zelfmanagementvaardigheden zoals initiatief nemen, investeren en positieve mindset. In de workshops krijg je een aantal handreikingen.   Als team hebben we de cursus als zinvol ervaren. We realiseren ons nu dat we veel invullen voor de cliënt en dat de zelfredzaamheid bij cliënten groter is dan we dachten. De regie bij de cliënt laten vinden wij belangrijk maar moeilijk. Het lijkt veel tijd te kosten maar levert ontzettend veel op voor de cliënt en voor ons als team omdat je samenwerkt met de cliënt aan zijn glans.   Als team hebben we in deze workshops gediscussieerd over grenzen, normen en waarden. Onze grootste valkuil was dat we veel invullen voor de cliënt. De theorie van NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander en de oefeningen die we gedaan hebben  zorgden dat wij meer inzicht kregen . We stellen meer open vragen, we proberen niet de “gedachten te lezen”, oefenen met niet oordelen en door goede observatie zorg je voor een open positieve mindset.   We willen elke 6 weken een casusbespreking doen. De persoonlijk begeleider bespreekt het stappenplan dat samen met de cliënt is gemaakt waardoor we meer op één lijn zitten, namelijk die van de cliënt.   Wat hebben we bereikt:
  • cliënten meer regie in eigen handen
  • we hebben elkaar beter leren kennen
  • meer begrip en vertrouwen in elkaar en de cliënt
  • we zijn meer gericht op welzijn en welbevinden
  Onze cliënten zijn gelukkiger en wij hebben ook veel over onszelf en elkaar geleerd. WijzOud geeft de cursus Durf te doen aan professionals. WijzOud richt zich op eigen regie, vitaliteit en veerkracht bij burgers, professionals en vrijwilligers.De cursus bestaat uit 3 workshops en 3 casusbesprekingen (liefst met de cliënt).