Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar

Laatste Nieuws

Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar

20 mrt 2018

In Saasveld start WijzOud in samenwerking met vier studenten van de Saxion Hogeschool en het burgerinitiatief ‘Zorg veur mekaar’ een onderzoek met als onderwerp zelfmanagement en eigen regie. Het onderzoek gaat samen met het project ‘Mijn Dorp 2030’, waarbij de inwoners van de dorpen kijken hoe onder andere de zorg wordt aangeboden en hoe de zorg wordt gefaciliteerd. Daarbij kijkt men hoe het dorp leefbaar blijft en welke keuzes daarbij gemaakt moeten worden. Voor een kleine gemeenschap zoals Saasveld betekend dat “het noaberschap” des ter belangrijker wordt. Het initiatief van WijzOud speelt hierop in door mensen er van bewust te maken dat zij niet meer verzorgd zullen worden in een verzorgingstehuis, zoals vaak gedacht wordt, maar dat burgers zelf het initiatief moeten nemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door vier enthousiaste hbo-verpleegkundige studenten, Marieke Bobbink, Joop Klein Haarhuis, Pam Rolink en Janneke Teeuwsen. Zij zijn allen geïnteresseerd in de actuele veranderingen in de zorg, het vergroten van zelfmanagement bij ouderen en het succesvol en gelukkig ouder worden. Wij wensen Marieke, Joop, Pam en Janneke veel succes met het onderzoek!